CBD

Zmierni svoj pracovný stres

Přečtěte si jak zmírnit pracovní stres | Timme

Aj ty sa pri rozhovore s kýmkoľvek prichytíš pri tom, že povieš: „V práci máme také stresy, že ….“  Stres sa stal novodobým fenoménom. Stres, stres a opäť len stres. Aké by to bolo príjemné žiť bez neho? A je to vôbec možné? Bohužiaľ musíme skonštatovať, že úplne ho vytesniť nevieme. Ako iste vieš, stres ti aj pomáha a prostredníctvom neho si vytváraš ochrannú reakciu pred tým, že si vystavený silám a tlakom. Nakoľko má pracovné prostredie a s ním spojený pracovný stres závažný vplyv na každého človeka v produktívnom veku je potrebné  hľadať východiská k jeho zmieneniu.

V práci sú na teba kladené mnohé požiadavky a častokrát ty sám sa snažíš dokázať sebe, ale aj svojmu okoliu, že to zvládneš. A tak jedna pracovná úloha sa kopí na druhú a ty sa už strácaš pod toľkým množstvom povinností. Koľko úloh vieš ešte na seba prevziať? Jednu, dve, tri, či štyri? Neustále sa zvyšujúce pracovné požiadavky, dlhé hodiny v práci a množstvo povinností, ktoré sa jednoducho nedajú splniť v rámci pracovnej doby ťa nútia ostávať v práci po pracovnej dobe, či robiť neúmerné množstvo nadčasovej práce. Všetky tieto okolnosti majú taký efekt, že človek sa cíti unavený, vyčerpaný a bez energie. Zároveň prichádza k znižovaniu pracovného výkonu, stráca sa motivácia, robia sa chyby, no a to všetko celú situáciu iba zhorší.

Nadmerný stres v práci býva často príčinou mnohých problémov a konfliktov. V dôsledku enormnej pracovnej záťaže vznikajú psychické a emocionálne príznaky, ale aj zmeny v správaní pracovníka a fyzické problémy. V neposlednom rade výsledkom dlhodobo nezvládaného pracovného stresu je syndróm vyhorenia. O jeho závažnosti na ľudské zdravie svedčí aj fakt, že je psychiatrickou diagnózou a Svetová zdravotnícka organizácia ho zaradila medzi duševné poruchy.

Přečtěte si jak zmírnit pracovní stres | Timme

Pracovný stres negatívne ovplyvní tvoj pracovný výkon, najprv psychické, postupne aj fyzické zdravie, medziľudské vzťahy ale aj osobný život. Ak zažívaš ten pocit a zdá sa ti, že už jeho úroveň a tlak prestáva byť užitočný, je najvyšší čas s tým niečo robiť! Niektoré z mnohých najčastejších príčin pracovného stresu sú:

 •  strach z nezvládania plnia zadaných pracovných úloh
 •  strach z nesplnenia očakávaní kladených v práci zo strany nadriadených
 •  strach z prepustenia z práce z dôvodu neadekvátneho pracovného výkonu
 •  strach zo šikanovania na pracovisku  
 •  strach z redukcie pracovných miest , napr. v dôsledku pandémie
 •  tlak z očakávaní, či budeš stále podávať optimálny výkon každý deň a za každých okolností
 •  tlak z narastajúcich osobných očakávaní bez dostatočného ocenenia
 •  napätie z konfliktov medzi jednotlivými pracovníkmi, či nadriadenými a ich podriadenými  
 •  neúnosné množstvo pracovných úloh v dôsledku nedostatku personálu
 •  množstvo nadčasov v dôsledku nedostatku personálu

Nadmerný pracovný stres má u pracovníkov rôzne príznaky, môžu sa u každého jedinca prejavovať inak, vytvárajú bludný kruh: podráždenosť,  strata sebadôvery, hnev, niekedy až verbálna agresivita, alebo naopak uzavretie sa do seba, pocity úzkosti, podráždenia, depresívnej nálady, problémy so zaspávaním a kvalitným  spánkom, apatia až  strata záujmu o prácu, problémy so sústredením, nadmerná únava, uzavretie sa do seba a vzďaľovanie sa od rodiny, priateľov, problémy v sexuálnom živote, žalúdočné problémy, bolesti svalov a hlavy, siahanie po alkohole a drogách, či syndróm vyhorenia, ktorý môže končiť až samotným zrútením sa.

Ako zmierniť pracovný stres? Dá sa to vôbec? Iste je to možné, avšak z tvojej strany je krokom číslo jedna uvedomiť si, že takýto stav nastal. Následne sa skús zamerať sa na niektoré z týchto oblasti:

 • priatelia a podporné osoby –  je fajn, ak si v práci nájdeš okrem kolegu v tej istej osobe aj priateľa. Pre zdravý vzťah vás oboch sa však obklop aj priateľmi mimo práce. Je dôležité preberať aj iné ako pracovné témy, poznať nestranné názory. Nechaj ich vypočuť ťa, poraď sa s nimi a dostávaj od nich povzbudenia. Ak patríš k tým šťastlivcom, že máš super rodinu, chápu ťa a podávajú ti pomocnú ruku, tak aj takto čerpaj energiu na zmiernenie pracovného stresu.
 • spánok – ak máš v práci od rána podávať výkon a mať dostatok energie na celý deň, potrebuješ kvalitný a dostatočne dlhý spánok s pravidelným režimom. Nájdi si svoj optimálny čas na zaspávanie a snaž sa ho držať, nedostatok spánku vedie k nervozite, depresiám. Vyskúšaj nemedikamentózne prírodné riešenia, ako sú čaje, bylinné doplnky, či na spanie CBD olej Lepší spánok.
 • zdravá životospráva – zaraď do svojho života pohyb a zdravé jedlá, pravidelne sa stravuj, dopraj si vyváženú a pestrú stravu. Pri nedostatku pohybu a zlom stravovaní prichádzajú aj somatické ťažkosti ako kardiovaskulárne choroby, bolesť hlavy, kĺbov, svalov, tráviace ťažkosti, hrozí obezita, znižuje sa imunita a samozrejme aj samotný výkon v práci.
 • organizácia času – timemanagement je základom nielen úspešných podnikateľov, ale aj pracovníkov. Plánuj svoje pracovné aktivity, aby si na nej mal dostatok času. Nastav si svoje priority a venuj sa činnostiam, ktoré sú pre teba dôležité a dávajú ti zmysel. Ak budeš šťastný a vyrovnaný, budeš cítiť motiváciu a podávať výkony. Vyhraď si čas na rodinu, priateľov, známych, vzdelávanie, ale aj čas, ktorý venuješ len sám sebe, relaxu, pohybu a práci.
 • pohybová aktivita – starostlivosť o psychické zdravie je úzko prepojené s fyzickým. Príslovie hovorí: „V zdravom tele, zdravý duch“ a naši predkovia mali pravdu. O telo sa treba starať, pohybom sa rozprúdi kardiovaskulárny systém, vyplavia endorfíny a po športovej aktivite nasleduje sladká únava. Pohyb ti očistí myseľ a často napomôže aj k lepšiemu zaspávaniu. Nájdi si čas na prechádzku, choď si zaplávať, či absolvuj tréning, ak si jeho zanietencom, popr. choď na túru do hôr a tam vypni od práce a načerpaj novú silu a energiu. Aj v práci si počas krátkej prestávky namiesto odskočenia na cigaretu, môžeš zacvičiť napr. s vlastnou váhou, zaskákať na švihadle, odreagovať sa zopár drepmi s využitím odporových gúm a takto rozprúdiť krv a dostať kyslík do unaveného mozgu. Skrátka vyber si taký druh pohybu,  ktorý ťa bude baviť a budeš mať z neho dobrý pocit.  
 • pozitívne myslenie – niekedy je ťažké zbaviť sa negatívnych aktivít a ich vplyvu v práci. Iste aj ty poznáš také stavy , že to, či ono, ti je proti srsti. Nebaví ťa to, alebo nerád s niekým tráviš čas, lebo ten človek ti navodzuje negatívne myšlienky, vťahuje ťa do svojho sveta, či saje tvoju energiu. Toto je ťažké vylúčiť z pracovného života, samozrejme ak nie si šéf -:). No skús eliminovať na minimum čas s takýmto kolegom. Snaž sa v činnostiach, ktoré až tak neobľubuješ nájsť pozitívum. Takto lepšie v duchu pozitívnej atmosféry a myslenia dokáž využiť dobrú náladu na plnenie pracovných úloh. Okrem relaxačných techník, pokojne vyskúšaj konopné oleje CBD denný olej alebo CBD olej pozitívna myseľ, ktorým si vieš prírodnou liečbou pomôcť k pozitívnejšiemu vnímaniu pracovného prostredia.   
 • mimopracovné aktivity – (ak nepatríš k workoholikom, ale ani ten donekonečna nedokáže „ísť na plný plyn“) byť zavalený a pohltený prácou od rána do noci, popr. aj v noci, ti v úvode prinesie pocit šťastia a naplnenia.  Postupne ako sa vyčerpajú tvoje sily, stav sa stane neudržateľným a začne negatívne vplývať na celú tvoju osobnosť. Maj na pamäti, že je dôležité udržiavať rozumný balans medzi prácou a osobným životom, preto si nájdi po práci aj iné aktivity. Pokojne to môže byť koníček, trávenie času s novými ľuďmi, či čas na nové zážitky.  
 • úprava pracovného tempa – niekedy je to ťažké rozhodnutie, no zdravie máš len jedno. Skús urobiť všetky kroky a opatrenia k tomu, aby si spomalil tempo a tým eliminoval a znížil pracovný stres. Aj ty si len človek z mäsa a kostí, neboj sa povedať nie, či požiadaj o pomoc.  
Přečtěte si jak zmírnit pracovní stres | Timme

Je veľmi dôležité nájsť hranicu medzi adekvátnym pracovným nadšením s kvalitným výkonom, skrátka tým čo je nevyhnutné a žiadúce od každého v rámci pracovného procesu a patologickým stavom. Ak včas nevykonáš preventívne opatrenia, práca a stres z neho ťa pohltí až do takej mieri, že osobne zažiješ syndróm vyhorenia.  

Stres je v dnešnej dobe ešte umocnený neistotou v zamestnaní, rizikami podnikania a celkovým pretlakom v konkurenčnom prostredí, ktorý komplexne definujeme ako psychosociálnu záťaž. Psychosociálne riziká a stres súvisiaci s prácou patria k najzávažnejším otázkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo veľkej miere ovplyvňujú zdravie jednotlivcov, organizácií a ekonomiky štátov. Zaoberať sa riešením psychosociálneho stresu na pracovisku je jednou z kľúčových úloh manažmentu, lebo „kvalitný pracovník je základným pilierom  každej firmy, či organizácie“.Ak chceš zmieniť, či predísť pracovnému stresu ty ako jednotlivec, zadefinuj si hranice ako ďaleko si v tejto oblasti ochotný zájsť. Pamätaj, že je dôležité práci venovať rozumný a primeraný čas, využívať ho efektívne, pričom netreba zabúdať na svoje zdravie, aj napr. tým, že si osvojíš niektoré z nami ponúkaných riešení  a nenecháš sa pohltiť prácou do tej miery, že „prestaneš úplne žiť“. 

Comments

There are no comments yet.

Napíš komentár