REKLAMÁCIE


Naše produkty vyrábame s láskou, v kvalitných výrobách na Slovensku, v Čechách , v Taliansku alebo mimo EÚ. Pred zaradením do predaja každý produkt najprv dôkladne niekoľko mesiacov testujeme a pri balení každej zásielky tovar kontrolujeme. Úprimne nás mrzí, ak sa stala pri balení zásielky chyba, prípadne sa tovar poškodil.

INFORMÁCIE K REKLAMÁCIÁM
Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a beží odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby. Záručný servis zaisťuje prevádzkovateľ internetového obchodu.
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo reklamačným formulárom. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemôžu byť uznané.
Reklamovaný tovar nám prosím zašlite na posúdenie. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balíček doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou.

LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE
Zo zákona má spotrebiteľ právo na vybavenie reklamácie do 30tich dní. Vždy sa však snažíme túto lehotu pokiaľ možno čo najviac skrátiť. O stave vybavenia Vašej reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

VRÁTENIE PEŇAZÍ ZA REKLAMOVANÝ TOVAR
V prípade vybavenia reklamácie formou vrátenia peňazí, Vám budú peniaze za tovar vrátené na bankový účet, ktorý nám uvediete alebo odoslané späť na kartu z ktorej bol objednaný tovar pri nákupe zaplatený.

ADRESA NA ZASLANIE REKLAMOVANÉHO TOVARU:
TIMME brand s.r.o.
U Golfu 664/117
109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy
Česká Republika 

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
Pokiaľ nie ste spokojní s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo s našimi službami, pošlite nám reklamáciu e-mailom na info@timme.sk. Pokiaľ nie ste spokojní so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie alebo pokiaľ sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Zb. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Zb. Zoznam subjektov ARS možno nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Reklamačný formulár nájdete na tomto odkaze: Zobraziť formulár