Vrátenie tovaru

Každú vašu objednávku si vážime a snažíme sa ju vybaviť čo najrýchlejšie a bez chýb. Tu nájdete informácie, čo robiť, ak niečo nie je v poriadku.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Tovar, ktorý ste si zakúpili na timme.sk alebo timme.cz, je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Od zmluvy je možné odstúpiť len preukázateľným spôsobom písomne (emailom a následným vyplnením formuláru, ktorý zašlete spolu s vráteným tovarom). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste tovar s vyplnenou zmluvou o odstúpení odoslali najneskôr v posledný deň 14 denní lehoty.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

SPRIEVODCA PRI VRÁTENÍ TOVARU

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa vašej objednávky, prosím kontaktujte nás na Našom e-maily info@timme.sk. Sme tu pre vás každý pracovný deň a vždy sa snažíme spraviť maximum pre 100% spokojnosť Našich zákazníkov.

POKIAĽ VÁM NESEDÍ AKÝKOĽVEK PRODUKT Z OBJEDNÁVKY:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VRÁTENIE TOVARU

 • Produkt musí byť nepoškodený v originálnom obale
 • Tovar, ktorý vám nesedí nám odošlite najneskôr do 14dní od prevzatia zásielky
 • Priložte do balíka vytlačený vypísaný formulár, ktorý nájdete na https://timme.sk/vratenietovaru/
 • V prípade, že sme vo vašej objednávke zaslali nesprávnu alebo chybnú položku, napíšte nám čo najskôr na e-mail info@timme.sk . Spoločne nájdeme vhodný postup tak, aby bol čo najjednoduchší a najrýchlejší.

PODMIENKY PRI VRÁTENÍ OBLEČENIA

 • Pri skúšaní zachádzajte s oblečením opatrne
 • Oblečenie si vždy skúšajte len na spodnú bielizeň
 • Z produktu nemôžu byť odstránené štítky
 • Produkt nám prosím vráťte zabalený v pôvodnom balení
 • Produkt nemôže byť nijakým spôsobom znehodnotený (poškodený / zašpinený)
 • Oblečenie, ktoré bude poškodené / zašpinené / bez originálneho balenia s odstránenými štítkami nebude refundované

KTO HRADÍ POŠTOVNÉ ZA VRÁTENÝ TOVAR?

Poštovné hradí zákazník.

ČO ROBIŤ AK JE V MOJEJ OBJEDNÁVKE NESPRÁVNY TOVAR?

Každú jednu objednávku si nesmierne vážime, snažíme sa ju vybaviť čo najskôr a bez chýb. V prípade, že s vašou objednávkou nie je niečo v poriadku, kontaktujte našu zákaznícku podporu a dohodnite sa o ďalšom postupe. V prípade chyby, ktorá nastala na našej strane všetky náklady spojené s vrátením chybného tovaru refundujeme.

SPRACOVANIE VRÁTENÉHO TOVARU A REFUNDÁCIA

Každú refundáciu sa snažíme spracovať v čo najkratšom možnom čase. Po doručení vráteného tovaru do nášho skladu nám spracovanie trvá 5-7 pracovných dní a najneskôr do ďalších 7 pracovných dní sa refundovaná suma objaví na Vašom bankovom účte.

Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní od prevzatia objednávky. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku.

ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU:

4PX Express CZ s.r.o.
TIMME
Lidická 498
252 61 Jeneč
Česká republika

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli, ak sa nedohodneme inak (napríklad poukážkou na ďalší nákup). Pri odstúpení od zmluvy nebudú vrátené náklady na doručenie tovaru. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Alternatívne riešenie sporov

Ak nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, pošlite nám reklamáciu e-mailom na reklamacie@timme.sk. Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia vašej reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.