Reklamácie

Naše produkty vyrábame s láskou, v kvalitných výrobách na Slovensku, v Čechách alebo mimo EÚ. Pred zaradením do predaja každý produkt najprv dôkladne niekoľko mesiacov testujeme a pri balení každej zásielky tovar kontrolujeme. Úprimne nás mrzí, ak sa stala pri balení zásielky chyba, prípadne sa tovar poškodil.

Informácie k reklamáciám

Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo reklamačným formulárom. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na email. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) nám, prosím, zašlite na posúdenie. Odporúčame vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou.

Adresa na zaslanie reklamovaného tovaru:

4PX Express CZ s.r.o.
TIMME
Lidická 498
252 61 Jeneč
Česká republika

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli, ak sa nedohodneme inak (napríklad poukážkou na ďalší nákup). Pri odstúpení od zmluvy nebudú vrátené náklady na doručenie tovaru. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Alternatívne riešenie sporov

Ak nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, pošlite nám reklamáciu e-mailom na reklamacie@timme.sk. Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia vašej reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Formulár na vrátenie/reklamáciu tovaru nájdete tu.